ධර්ම දේශනා

2018 ජනවාරි මස ධර්ම දේශණා

2018 ජනවාරි මස ධර්ම දේශණා

අති ගෞරවනීය පූජ්‍ය මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශණා පහත වෙබ් අඩවි මගින් ශ්‍රවණය කිරීම, නැරඹීම හා බාගත කිරීම කල හැක.

http://deshana.sirisaddharmaya.net/

http://utube.sirisaddharmaya.net/

උසස් ශ්‍රවණ තත්වයකින් යුත් ගුවන් විදුලියෙන් ප්‍රචාරය වූ ධර්ම දේශණා

Share Button

3 thoughts on “ධර්ම දේශනා

  1. niwan awaboda karaganna upakaree wana parama pawithra siri sadhdharmaya me sadaha dayaka wu ha nowu siyalu denata godak pin……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.